Projekt:
Živá škola
Živá voda Modrá
My stavíme pro Vás
Projekt:
Hotel Mlýnská ***
Uherské Hradiště
Spolehlivé řešení, záruka spokojenosti a úspěšného provedení stavby
Projekt:
Václavské náměstí 48
Praha
Osvědčené materiály a zkušení pracovníci
Projekt:
Jezuitská kolej
Uherské Hradiště
Přesně dle Vašich představ
Projekt:
Živá škola
Živá voda Modrá
My stavíme pro Vás

Aktuality

MiSta stavební společnost - inzerce
Přijmeme zedníky do zaměstnaneckého poměru na HPP, ale také přijmeme zedníky na OSVČ (i jednotlivce nebo ucelené zednické partie). Práce hlavně ve Zlínském kraji.
Požadujeme: Nabízíme:

Profil společnosti

Firma MiSta stavební společnost s.r.o. Vám nabízí komplexní služby zejména v oblasti realizace rodinných domů a objektů občanské vybavenosti.
V rámci samotných realizací vždy usilujeme také o řešení souvisejících problémů a podmínek, vyplývajících ze závazku dodržovat náročné podmínky certifikátů integrovaného systému managementu (ISM) – certifikátu managementu kvality a ve vztahu k ochraně životního prostředí certifikátu environmentálního rozvoje.
Zvýšený důraz klademe i na snížení negativního dopadu stavební činnosti na okolní krajinu, ekologicky šetrné zacházení s veškerými zdroji i odpady a v neposlední řadě také na aktivní vzdělávání vlastních pracovníků.
Zvýšený důraz také samozřejmě klademe na BOZP. Prostřednictvím propracovaného systému snižujeme vznik pracovních úrazů na minimum.
Naše stavební společnost má také u renomovaného pojišťovacího ústavu sjednáno pojištění podnikatelských rizik v objemu 20 mil. Kč pro případ neočekávaných událostí, které by mohly vést k poškození investora, samotné firmy nebo i třetí osoby.
Každá stavba je uceleným řešením, začínajícím uzavřením smluvního vztahu, přes projekci, průzkum, studii, realizaci hrubé stavby až po celý komplex řemeslnných prací, jako např. zámečnických, instalatérských, klempířských a mnoha dalších profesí TZB.
V naší stavební společnosti chceme, aby se každému zákazníkovi dostalo kvalitního díla, které bude zhotoveno včas a v souladu se smlouvou o dílo. Chceme být přitom féroví, dodržovat normy a řídit se i nejnovějšími trendy.
Taktéž výběr subdodavatelů a jejich technické a technologické řešení je pro nás klíčovým. Nepřipustíme, aby určitá část stavby byla udělána v nižší kvalitě na úkor jiné. Všechny stavby jsou zákazníkem posuzovány jako celek a každá z nich je i vizitkou společnosti.
Ke všem námi prováděným stavebním pracím rovněž nabízíme komplexní služby, od vytvoření projektové dokumentace a inženýrské činnosti, včetně vyřízení stavebního povolení či ohlášení až po závěrečné kolaudační řízení. Po dokončení každé stavby zajišťujeme i dlouhodobý záruční servis a údržbu.

Naše služby

Hlavní náplní stavební společnosti MiSta stavební společnost s.r.o. je pozemní výstavba. Společnost disponuje kvalitním kádrem pracovníků v tradičních oborech jako zedník, tesař, obkladač apod. Pro zrealizování jakéhokoliv projektu dokáže tým našich techniků doporučit vhodnou lokalitu pro záměr investora.
Dále nabízíme projekční činnost, včetně zajištění veškerých potřebných dokumentů pro stavební povolení apod. Z přidružené stavební výroby pak nabízíme vodo-topo-instalace. Naše společnost disponuje i základním dopravním a mechanizačním strojovým parkem.
V rámci uvedené pozemní výstavby společnost MiSta nabízí zejména tyto stavební práce a služby:

Novostavby

Provádění novostaveb rodinných domů, bytové a občanské výstavby je jednou ze stěžejních činností naší společnosti.
Materiály a výrobky používané při výstavbě jsou pouze od renomovaných dodavatelů. Důvodem používání kvalitních výrobků a materiálů je prostý – nízké procento reklamací, ověřená kvalita, trvanlivost a pevné místo na trhu.
Snažíme se práci neuspěchat a dodržovat potřebné technologické pauzy.

Rekonstrukce

V rámci činnosti naše firma zajišťuje a provádí celkové rekonstrukce jak nebytových prostor, tak RD, bytů, koupelen, bytových jader a půd.
Veškeré práce lze provádět formou na klíč nebo i jejich samostatné části.
  • Rekonstrukce a modernizace bytů v cihelné i panelové výstavbě, včetně profesí
  • Adaptace a modernizace bytů, obchodů, kanceláří
  • Rekonstrukce a opravy rodinných domů, včetně jejich zateplení
  • Rekonstrukce teras a balkonů
  • Výměny oken
  • Oplocení objektů

Nebytové prostory

K naší hlavní činnosti patří také komplexní stavební práce v oblasti průmyslové výstavby, výstavby skladovacích prostor a rekonstrukcí nebytových prostor.

Zahradní úpravy

Naše firma realizuje pokládku zámkové dlažby, včetně obrubníků a venkovních vyrovnávacích schodišť, palisád, opěrných zídek v různém provedení a z různých materiálů dle přání zákazníka.
Dále zajišťujeme různé zděné zahradní stavby, dřevěné okrasné prvky jako jsou pergoly, altány, krytá a nekrytá garážová stání, zpevněné i zatravněné plochy. Samozřejmostí je dodávka oplocení, vrat a branek nejrůznějších typů a provedení.

Chodníky, komunikace, sportoviště, dětská hřiště

Na základě zvýšené poptávky, vyplývající zejména z dotovaných projektů měst a obcí v posledních několika letech, jsme náš výrobní program a kapacity operativně přizpůsobili i pro realizaci doplňujících staveb občanské vybavenosti, jako např. chodníků, komunikací, sportovišť či dětských hřišť.

Reference

Foto realizace staveb, které byly provedeny naší společností v roce 2016.
Rekonstrukce jídelny Hluk
Realizace:  19. 12. 2016 – 6. 1. 2017
Cena:  1,4 mil. Kč (není konečná)
Jedná se o rekonstrukci závodní jídelny. Byly provedeny bourací práce a demontáž původního zařízení. Dále se realizovaly nové rozvody elektro (včetně kompletní výměny svítidel) a zdravotechniky pro nové GASTRO zařízení. Provedly se nové obklady, dlažby a vinylové podlahy. Dále výmalba včetně tapet a truhlářské obklady stěn, věšákové sestavy, paravánu, odkládacího pultu včetně dodávky nových jídelních židlí a stolů.
Rekonstrukce jídelny Hluk
Rekonstrukce jídelny Hluk
Rekonstrukce jídelny Hluk
Rekonstrukce jídelny Hluk
Revitalizace mateřské školy Bánov
Realizace:  7/2016 – 9/2016
Cena:  1,5 mil. Kč
Na škole byl proveden soubor energetických opatření spočívající v zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem ETICS obsahující polystyren EPS 70F tl. 140 mm. Jako povrchová úprava byla použita silikonová omítka. Soklové zdivo bylo zatepleno XPS tl. 100 mm a opatřeno stěrkou s plastovou síťkou a soklovou mozaikovou omítkou. Dále byly provedeny okenní parapety, oplechování atiky z poplastovaného plechu.
Revitalizace mateřské školy Bánov
Revitalizace mateřské školy Bánov
Revitalizace mateřské školy Bánov
Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna luxferů na pavilonu A
Realizace:  5/2016 – 6/2016
Cena:  0,6 mil. Kč
Bylo provedeno ve třech místech, v areálu nemocnice, vybourání stávajících luxferů, zazdění otvorů a nanesení probarvené omítky. Ve třetí části byl do vybouraného otvoru zhotoven okenní pás 1,5 x 14 m z hliníkového profilu, který byl z obou stran obezděn.
Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna luxferů na pavilonu A
Přístavba prodejní kanceláře a skladovací haly Slavičín
Realizace:  4/2016 – 7/2016
Cena:  3,1 mil. Kč
Jedná se stavbu nové zděné prodejní kanceláře s ocelovým skladem navazující na stávající objekt. Barevné řešení fasády je provedeno v ploše zděné přístavby probarvenou omítkou a skladovací hala je opláštěna cementotřískovými deskami CETRIS (pouze z jihozápadní strany je opláštění provedeno trapézovým plechem). Současně byly provedeny sklady kameniva z prefabrikovaných betonových dílců tvaru „L“ či „T“.
Přístavba prodejní kanceláře a skladovací haly Slavičín
Přístavba prodejní kanceláře a skladovací haly Slavičín
Přístavba prodejní kanceláře a skladovací haly Slavičín
Sběrný dvůr Sušice
Realizace:  10/2016 – 11/2016
Cena:  2 mil. Kč
Předmětem zakázky bylo vybudování oploceného sběrného dvora. Hlavní zázemí dvora tvoří zděná kancelář s obezděným ocelovým přístřeškem pro kontejnery. Přístřešek má rozměry 19x5m. Dále pak zpevněné plochy, které jsou řešeny z asfaltového prolévaného štěrku. Celý areál dvora je oplocený z pozinkovaného pletiva. Součástí zakázky je také vybavení kontejnery a bezpečnostní kamerový systém.
Sběrný dvůr Sušice
Revitalizace výrobního závodu RPG Recycling v Uherském Brodě
Realizace:  3/2016 – 6/2016
Cena:  1,7 mil. Kč
Jedná se o rekonstrukci vnitřních a venkovních prostorů dvou samostatně stojících hal. Provedly se kompletní zednické úpravy vnitřních prostorů, vyzdívky, omítky, dlažby a obklady, sádrokartonové konstrukce. Dále se provedly venkovní komunikace, okapové chodníky z kačírku kolem hal, zateplení soklu včetně povrchové úpravy.
Revitalizace výrobního závodu RPG Recycling v Uherském Brodě
Revitalizace výrobního závodu RPG Recycling v Uherském Brodě
Revitalizace výrobního závodu RPG Recycling v Uherském Brodě

Dokumenty ke stažení

Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z obchodního rejstříku
Osvědčení o autorizaci
Osvědčení o autorizaci
Osvědčení o zápisu - zemědělský podnikatel
Osvědčení o zápisu – zemědělský podnikatel
Colorlak certifikát
Colorlak certifikát
Seznam realizovaných staveb autorizovaným stavitelem Michalem Chlachulou
Seznam realizovaných staveb autorizovaným stavitelem Michalem Chlachulou
(2010 – 2016)
Stavby realizované pro firmu STAVBY a.s. Říčany
Stavby realizované Michalem Chlachulou pro firmu STAVBY a.s. Říčany (2007 – 2010)
Stavby realizované pro firmu STAVBY s.r.o. Boršice
Stavby realizované Michalem Chlachulou pro firmu STAVBY s.r.o. Boršice
(2001 – 2007)

Právě realizujeme

BD Brno – Havlíčkova
BD Brno – Havlíčkova
RD Blatnice
RD Blatnice
RD Blatnice
RD Blatnice
RD Mokrá – Horákov
RD Mokrá – Horákov
RD Mokrá – Horákov
RD Ostrožská Nová Ves
RD Ostrožská Nová Ves
RD Ostrožská Nová Ves
RD Zlín – Dolní Paseky
RD Zlín – Dolní Paseky
RD Zlín – Dolní Paseky
Vinařský penzion Vinohradská
Vinařský penzion Vinohradská
Vinařský penzion Vinohradská
Vinařský penzion Vinohradská
Vinařský penzion Vinohradská
Vinařský penzion Vinohradská
Vinařský penzion Vinohradská

Kontakt

Sídlo firmy:
Nedakonice, 687 38, č.p. 14
IČO: 04811631
DIČ: CZ04811631
Mapy.cz
Mapy.cz
Google Maps
Google Maps
Provozovna firmy:
Pod Cukrovarem, č.p. 730
Staré Město, 686 03
Mapy.cz
Mapy.cz
Google Maps
Google Maps
Telefon
+420 603 212 855
Email
info@mistastav.cz
Facebook
MiSta stavební společnost
Datová schránka
batni5z

Kontaktní osoby

Michal Chlachula
jednatel společnosti
+420 603 212 855
mchlachula@mistastav.cz
Ing. Jakub Pavela
realizace a příprava staveb
+420 775 400 706
pavela@mistastav.cz
Bc. Stanislav Výstup
realizace a příprava staveb
+420 731 637 817
vystup@mistastav.cz
Bc. Klára Pohanková
asistentka
+420 775 323 250
pohankova@mistastav.cz
© copyright 2017 by MiSta stavební společnost s.r.o. all rights reserved     |     webdesign by Daniel Viktorín